Jakub Sichálek

Odborně se věnuje především české literatuře vrcholného a pozdního středověku a dějinám starší české literatury.