Editoři

Martin Procházka

(*1953)
Anglista, literární vědec.

 

Adéla Petruželková

(*1984)
Redaktorka, editorka a příležitostná recenzentka.

Eduard Petrů

(1928–2006)
Literární historik a teoretik, editor, bibliograf, vysokoškolský pedagog.

Věra Petráčková

(1941–1998)
Bohemistka a slavistka, lexikografka a vysokoškolská pedagožka.

Štěpánka Pašková

(*1983)
Bohemistka, redaktorka.

Vladimír Papoušek

(*1957)
Literární historik a teoretik.

Jana Papcunová

(*1955)
Jazykovědkyně a bibliografka.

Mojmír Otruba

(1923–2003)
Literární historik a teoretik, textolog.

Josef Opatrný

(*1945)
Historik a iberoamerikanista.

Zdeňka Nováková

(*1953)
Redaktorka, bohemistka a klasická filoložka.

Marie Mravcová

(*1947)
Literární historička a filmová vědkyně.

Nella Mlsová

(*1963)
Literární historička.

Výsledky 37 - 48 z 100