Jana Papcunová

Jana Papcunová

(*1955)

Jazykovědkyně a bibliografka. Působí v Ústavu pro jazyk český AV ČR.