Mojmír Otruba

(1923–2003)

Literární historik a teoretik, textolog. Působil v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.