Svazek
123
Název svazku
Modrý a rudý – Stříbrný vítr – Léto – Splav
Jméno autora
Fráňa Šrámek
Zařazená díla
Modrý a rudý
Stříbrný vítr
Léto
Splav
Editoři svazku
Mojmír Otruba
Petra Hesová
Autoři komentáře
Mojmír Otruba
Petra Hesová
Vědečtí redaktoři
Miroslav Červenka
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2023
Pořadové číslo vydání v ČK
2.
Počet stran svazku
533
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-38-9
978-80-7658-061-9
978-80-275-1816-6
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 20. století
Žánr
drama
poezie
próza

Fráňa Šrámek: Modrý a rudý – Stříbrný vítr – Léto – Splav

Charakteristické rysy umělecké individuality Fráni Šrámka v širokém tematickém i žánrovém rozpětí vystihují čtyři díla vybraná pro tento svazek. Jejich interpretační konstantou je lidská přirozenost: spontánní lačnění člověka po intenzivním vyžití, po pocitu osobního naplnění a patřičném uspokojení základních vitálních potřeb. Může v ní být obsažen vzdor nebo provokace, jak čteme v antimilitaristických popěvcích sbírky Modrý a rudý (1906). Mohou v ní bouřit rozporné emoce a nálady, nonkonformní postoje, erotické sny i zklamání, jaké objevujeme v generačním, impresionisticky laděném románu Stříbrný vítr (1910, přepracováno 1920). Může být vyjádřena niternou romantickou touhou, která naráží na strohou realitu vnějšího světa, tak jako v lyrické komedii Léto (1915). Anebo vytvářet ostrůvek iluze, jíž zní archetypální, senzuálně laděné básně přelomové sbírky Splav (1916).

Tento výbor z Šrámkovy tvorby v roce 2000 pro Českou knižnici připravil a podrobně komentoval Mojmír Otruba. Pro přítomnou reedici provedla Petra Hesová celkovou revizi textů, rozšířila vysvětlivky a připojila soupis dosavadních knižních vydání. Při revizi znovu prošla celý ediční proces a podle znění výchozích vydání a Otrubovy ediční poznámky opravila odchylky a chyby, poté aktualizovala pravopis. Novou redakcí a obsahovou kontrolou prošla také komentářová část svazku, opraveno bylo nepřesné znění citovaných zdrojů.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně