Svazek
18
Název svazku
Modrý a rudý – Stříbrný vítr – Léto – Splav
Jméno autora
Fráňa Šrámek
Zařazená díla
Modrý a rudý
Stříbrný vítr
Léto
Splav
Editoři svazku
Mojmír Otruba
Autoři komentáře
Mojmír Otruba
Vědečtí redaktoři
Miroslav Červenka
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2000
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
600
Vydavatelé
Nakladatelství Lidové noviny
ISBN
80-7106-387-8
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 20. století
Žánr
drama
poezie
próza

Fráňa Šrámek: Modrý a rudý – Stříbrný vítr – Léto – Splav

Svazek z díla Fráni Šrámka obsahuje čtyři vybraná díla z počátečního a středního období jeho tvorby, tak aby postihla charakteristické rysy jeho umělecké individuality a naznačila, jaký je jeho přínos literárnímu vývoji. Kniha zahrnuje básnickou sbírku Modrý a rudý, ze Šrámkova anarchistického a antimilitaristického období, u Šrámka nepominutelný román Stříbrný vítr, lyrické drama Léto a vitalistickou básnickou sbírku Splav. Komentář podrobně zachycuje okolnosti vzniku těchto děl a zejména hojnou, složitou a mnohdy dramatickou dobovou recepci.

Výbor Šrámkových děl byl v České knižnici reeditován v roce 2023, ukázka je dostupná na stránce svazku 123.