František Martínek

(*1982)

Jazykovědec, editor a vysokoškolský pedagog. Zabývá se mimo jiné vývojem češtiny a historickými kontakty a vlivy mezi češtinou a němčinou. Podílel se na vydání korespondence Karla Havlíčka Borovského. Působí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.