Tereza Riedlbauchová

(*1977)

Bohemistka a romanistka, literární historička a editorka, překladatelka a básnířka. Pracovala mj. jako lektorka českého jazyka a literatury na fakultě Paříž 4 na Sorbonně, byla zástupkyní ředitele a vědeckou tajemnicí Památníku národního písemnictví; založila spolek Literární salon a vydává v něm domácí i zahraniční poezii.

fotografie:
Tereza Riedlbauchová, foto Jakub Přecechtěl, zdroj: terezariedlbauchova.eu