Václav Vážný

Václav Vážný

(1892–1966)

Jazykovědec a editor, zabýval se mj. dialektologií slovenského a českého jazyka.