Ondřej Koupil

(*1972)

Filolog, překladatel, editor, autor. Pracuje v Benediktinském arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově (knižní řada Pietas benedictina), v Ústavu pro jazyk český AV ČR (čeština v historické perspektivě), působí i na Cyrilometodějské teologické fakultě a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vydal například několik starších gramatik češtiny, s Jiřím Havlíkem výbor ze Svatováclavské bible. Z latiny překládal díla patristických a středověkých autorů (sv. Augustina, sv. Benedikta, sv. Bernarda z Clairvaux, Jana Cassiana, Girolama Savonaroly), z angličtiny Thomase Mertona. Podílí se na překladech liturgických textů z latiny a je členem týmu připravujícího nový liturgický překlad bible.
 
fotografie:
Ondřej Koupil, foto Soňa Pokorná