Jan Linka

(*1971)

Bohemista a polonista, pedagog, překladatel, literární historik a editor. Zabývá se historií české raně novověké literatury a problematikou česko-polských literárních kontaktů v raném novověku. Edičně se věnuje starší české literatuře (k vydání připravil mj. Hájkovu Kroniku českou), podílel se na přípravě vydání Durychova románu Služebníci neužiteční (Argo, Praha 1996). V současnosti působí v oddělení pro výzkum starší literatury Ústavu pro českou literaturu a je redaktorem časopisu Česká literatura.