Svazek
107
Název svazku
Hymny, písně, legendy
Jméno autora
Fridrich Bridel
Zařazená díla
Život svatého Ivana
Hodinky o svatém arciotci Ignaciovi
Hodinky o svatém otci Františku Xaveriovi
Jesličky
Co Bůh? Člověk
Křesťanské učení veršemi vyložené
Editoři svazku
Jan Linka
Autoři komentáře
Jan Linka
Vědečtí redaktoři
Petr Voit, Martin Valášek
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2020
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
559
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
ISBN 978-80-88183-23-5
ISBN 978-80-88069-96-6
ISBN 978-80-275-0345-2
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
poezie
próza

Fridrich Bridel: Hymny, písně, legendy

Žánrově i tematicky široce pojatý soubor hagiografické a meditativní tvorby Fridricha Bridela soustřeďuje nejen autorovu písňovou poezii lyrickou a epickou, ale i rozsáhlé básnické skladby nábožensky vzdělávacího a kontemplativního charakteru. Svazek otevírá výrazně patrioticky laděný Život svatého Ivana (1657), českého zemského patrona a poustevníka, jehož eremitství představuje vyhraněný typ křesťanské spirituality. Doplňují jej dva veršované přídavky – Hodinky o svatém arciotci IgnacioviHodinky o svatém otci Františku Xaveriovi (oba 1658) – následované vánočním zpěvníkem Jesličky (1658), obsahujícím mimo jiné proslulé skladby i cyklus Slavíček vánoční či Katechismus. Texty písní doprovázejí původní barokní notace tištěné v moderní hudební transkripci. Srdcem výboru je meditativní báseň Co Bůh? Člověk? (1658), v níž Bridel s pokorou, úctou a duchovní láskou vyjádřil nesouměřitelnost božské dokonalosti a lidské omezenosti. Svazek uzavírá výchovně vzdělávací dialog Křesťanské učení veršemi vyložené (posmrtně 1681), systematicky a umělecky zpracovaný katolický katechismus, který současnému čtenáři přibližuje myšlenkový svět křesťana 17. století. Editorem svazku, autorem komentáře, ediční poznámky, vysvětlivek a soupisu emendací je Jan Linka, transkripci barokní notace provedl a ediční poznámkou opatřil Igor Angelov.
  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně