Editoři

Vendula Rejzlová Zajíčková

(*1983)

Literární historička a pedagožka. Zabývá se starší českou literaturou, zejména hagiografií. Působí v Oddělení pro výzkum starší literatury Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR.

Jakub Říha

(*1982)

Literární historik, versolog, textolog a editor. Badatelsky i edičně se zabývá zejména novočeskou poezií a prozodií. V současnosti působí v edičním a textologickém oddělení Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR.

Markéta Selucká

(*1957, roz. Stádníková)

Literární historička, editorka a pedagožka. Působila v Ústavu pro českou literaturu AV ČR coby literární historička se zaměřením na středověkou legendistiku. Nyní učí na VOŠ a SUŠ Václava Hollara v Praze. Pro Českou knižnici revidovala 2. vydání svazku Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského a 2. vydání svazku Máchových Básní.

Výsledky 61 - 72 z 90