Editoři

Věra Petráčková

(1941–1998)

Bohemistka a slavistka, lexikografka a vysokoškolská pedagožka.

Eduard Petrů

(1928–2006)

Literární historik a teoretik, editor, bibliograf, vysokoškolský pedagog.

Jakub Říha

(*1982)

Literární historik, versolog, textolog a editor.

Markéta Selucká

(*1957, roz. Stádníková)

Literární historička, editorka a pedagožka.

Výsledky 61 - 72 z 95