Editoři

Jan Linka

(*1971)

Bohemista a polonista, pedagog, překladatel, literární historik a editor. Zabývá se historií české raně novověké literatury a problematikou česko-polských literárních kontaktů v raném novověku. Edičně se věnuje starší české literatuře (k vydání připravil mj. Hájkovu Kroniku českou), podílel se na přípravě vydání Durychova románu Služebníci neužiteční (Argo, Praha 1996). V současnosti působí v oddělení pro výzkum starší literatury Ústavu pro českou literaturu a je editorem časopisu Česká literatura.

Tereza Lojdová

(*1986, roz. Živná)

Lingvistka, editorka a vysokoškolská pedagožka. Zabývá se lexikologií a ediční praxí. Působí v Ústavu českého jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 

Výsledky 37 - 48 z 90