Editoři

Jaroslav Med

(1932–2018)
Literární historik, kritik a editor.

Věra Menclová

(*1938)
Literární historička.

Nella Mlsová

(*1963)
Literární historička.

Marie Mravcová

(*1947)
Literární historička a filmová vědkyně.

Zdeňka Nováková

(*1953)
Redaktorka, bohemistka a klasická filoložka.

Josef Opatrný

(*1945)
Historik a iberoamerikanista.

Mojmír Otruba

(1923–2003)
Literární historik a teoretik, textolog.

Jana Papcunová

(*1955)
Jazykovědkyně a bibliografka.

Vladimír Papoušek

(*1957)
Literární historik a teoretik.

Štěpánka Pašková

(*1983)
Bohemistka, redaktorka.

Věra Petráčková

(1941–1998)
Bohemistka a slavistka, lexikografka a vysokoškolská pedagožka.

Výsledky 49 - 60 z 96