Editoři

Věra Petráčková

(1941–1998)
Bohemistka a slavistka, lexikografka a vysokoškolská pedagožka. Věnovala se především dějinám a jazyku starší české literatury, dlouhodobě se zabývala komeniologickým bádáním a také ediční přípravou Komenského spisů. Působila mimo jiné v Ústavu pro jazyk český a na pedagogických fakultách v Plzni a v Praze.

Eduard Petrů

(1928–2006)

Literární historik a teoretik, editor, bibliograf, vysokoškolský pedagog. Badatelsky i edičně se zabýval se starší českou literaturou, široké rozpětí jeho badatelského i edičního zájmu sahalo od středověkých textů přes osobnost Petra Chelčického, literaturu českého humanismu až po barokní homiletiku a historiografii. Podstatnou část svého díla zasvětil popularizaci starší české literatury a jejímu edičnímu zpřístupňování. Pedagogicky působil na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Výsledky 49 - 60 z 90