Karel Jaromír Erben

(1811–1870)
Sběratel lidové slovesnosti, spisovatel a kulturní osobnost, archivář, editor staročeské literatury.

Karel Hynek Mácha

(1810–1836)
Básník a prozaik, autor dramatických zlomků a deníkových záznamů.

Václav Kliment Klicpera

(1792–1859)
Spisovatel a dramatik, autor několika desítek her.

Milota Zdirad Polák

(1788–1856)
Básník českého preromantismu, autor cestopisu do Itálie.

Bernard Bolzano

(1781–1848)
Filozof, matematik a logik, katolický kněz.

Tomáš Pešina z Čechorodu

(1629–1680)
Katolický kněz a historiograf.

Jan Kořínek

(1626–1680)
Jezuitský učenec, historik a česky a latinsky píšící básník.

Fridrich Bridel

(1619–1680)
Barokní básník, překladatel a misionář.

Adam Michna z Otradovic

(kolem 1600–1676)
Básník a hudební skladatel, přední představitel české barokní hymnografie.

Jan Amos Komenský

(1592–1670)
Náboženský a společenský myslitel, biskup jednoty bratrské, zásadní osobnost dějin pedagogiky.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

(1564–1621)
Český zemský šlechtic, dvořan a diplomat, válečník, hudebník a autor zásadního renesančního cestopisu.

Vavřinec Leandr Rvačovský

(1525–1591)
Kazatel, autor náboženských a mravokárných spisů.

Výsledky 73 - 84 z 88