Václav Kliment Klicpera

(1792–1859)

Spisovatel a dramatik, autor několika desítek her.

Jeho dramatické dílo vtisklo novodobému českému divadelnictví nezaměnitelnou podobu. Zahrnuje více než šest desítek divadelních her, tragických i komických, tematicky čerpajících nejen z domácích dějin či pohádek, ale i ze soudobého situačního a jazykového humoru.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 2, svazek II – K–L)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století

vyobrazení:

Václav Kliment Klicpera, autor neznámý, Památník národního písemnictví. Zdroj: Karel Hynek Mácha 1810–2010. Dvě století české kultury s Máchou (Praha: PNP, 2010), s. 42