Karel Jaromír Erben

(1811–1870)

Sběratel lidové slovesnosti, spisovatel a kulturní osobnost, archivář, editor staročeské literatury.

Pocházel z Miletína. Po studiích práv prožil většinu života v Praze, kde se od počátku činně účastnil kulturního života české inteligence a do jejích podniků a spolků se často zapojoval i organizačně. Dlouho hledal stálé místo, nakonec se stal archivářem města Prahy, později působil jako magistrátní úředník. Obsáhle se věnoval vědeckému bádání v oblasti historie, lingvistiky a folkloristiky, soustavně se zabýval vydáváním staré české literatury a edicemi archivních dokumentů. Erbenovy sběry českého folkloru – inspirované zejména prací bratří Grimmů a jejich pojetím lidové slovesnosti jakožto odrazu dávných mýtů – měly vyústit v syntetické zpracování, k němuž ovšem nikdy v plném rozsahu nedošlo. Erbenova vlastní umělecká tvorba vznikala spíše na okraj jeho vědeckých zájmů: Erbenovy prozaické črty příkladně často čerpají inspiraci z archivních dokumentů. Také Erbenovo nejdůležitější beletristické dílo, jeho sbírka Kytice, je poučena Erbenovou znalostí lidové slovesnosti. 

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 1, A–G)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století
Slovník básnických knih (o sbírce Kytice z pověstí národních)

fotografie:
Karel Jaromír Erben asi v roce 1863, ateliér A. Helm, Prag, zdroj: Literární archiv PNP, fond Erben Karel Jaromír