Božena Němcová

(1820–1862)

Prozaička, publicistka, sběratelka pohádek a dalších folklorních útvarů.

Václav Bolemír Nebeský

(1815–1882)

Básník, publicista a literární historik.

Karel Sabina

(1813–1877)

Prozaik, básník, kritik, libretista, žurnalista a politik.

Karel Jaromír Erben

(1811–1870)

Sběratel lidové slovesnosti, spisovatel a kulturní osobnost, archivář, editor staročeské literatury.

Karel Hynek Mácha

(1810–1836)

Básník a prozaik, autor dramatických zlomků a deníkových záznamů.

Václav Kliment Klicpera

(1792–1859)

Spisovatel a dramatik, první dramatik národního obrození, autor několika desítek her.

Milota Zdirad Polák

(1788–1856)

Básník českého preromantismu, autor cestopisu do Itálie.

Bernard Bolzano

(1781–1848)

Filozof, matematik, a logik, katolický kněz, profesor náboženské vědy a univerzitní kazatel, jehož exhorty ovlivnily řadu příslušníků inteligence.

Jan Kořínek

(1626–1680)

Jezuitský učenec, historik a česky a latinsky píšící básník.

Adam Michna z Otradovic

(kolem 1600 – 1676)

Básník a hudební skladatel, přední představitel české barokní hymnografie.

Jan Amos Komenský

(1592–1670)

Náboženský a společenský myslitel, biskup jednoty bratrské, zásadní osobnost dějin pedagogiky.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

(1564–1621)

Český zemský šlechtic, dvořan a diplomat, válečník, hudebník a autor zásadního renesančního cestopisu.

Výsledky 61 - 72 z 77