Vilém Závada

(1905–1982)

Básník tragiky lidské existence.

Jan Zahradníček

(1905–1960)

Básník expresivní a meditativní lyriky prodchnuté křesťanskou spiritualitou.

František Křelina

(1903–1976)

Básník a prozaik, autor literatury pro děti.

Jan Čep

(1902–1974)

Prozaik, esejista a překladatel katolické orientace, přední představitel ruralistických tendencí v české literatuře.

Václav Řezáč

(1901–1956)

Prozaik, publicista, autor knih pro mládež a filmových scénářů.

Jiří Weil

(1900–1959)

Prozaik, překladatel a publicista.

Vítězslav Nezval

(1900–1958)

Básník, prozaik, dramatik, esejista, umělecky všestranná osobnost, která zásadním způsobem ovlivňovala podobu české poezii meziválečného období 20. století.

Karel Schulz

(1899–1943)

Prozaik a publicista.

Karel Konrád

(1899–1971)

Prozaik a novinář.

Konstantin Biebl

 (1898–1951)

Básník, jeden z nejdůležitějších představitelů básnické avantgardy generace dvacátých let.

Jaroslav Havlíček

(1896–1943)

Prozaik, přední představitel české psychologické prózy třicátých a čtyřicátých let.

Jaroslav Jan Paulík

(1895–1945)

Prozaik, autor cestopisných črt a fejetonů, překladatel, publicista, divadelní a filmový kritik, autor trampských písní.

Výsledky 13 - 24 z 77