Jiří Kolář

(1914–2002)
Básník, překladatel a výtvarník.

Bohumil Hrabal

(1914–1997)
Prozaik; jedna z nejvýraznějších osobností české novodobé prózy.

František Hrubín

(1910–1971)
Básník, dramatik, překladatel a prozaik, autor poezie pro děti.

Egon Hostovský

(1908–1973)
Prozaik, zabývající se ve svém díle složitostí duševních pochodů a existenciálním otázkám lidského života.

Jiří Voskovec

(1905–1981)
Dramatik, herec a divadelník, spolu s Janem Werichem vůdčí osobnost Osvobozeného divadla; překladatel, básník a publicista.

Jan Werich

(1905–1980)
Dramatik, divadelník a herec, spolu s Jiřím Voskovcem vůdčí osobnost Osvobozeného divadla, prozaik, překladatel a publicista.

Vilém Závada

(1905–1982)
Básník tragiky lidské existence.

Jan Zahradníček

(1905–1960)
Básník expresivní a meditativní lyriky prodchnuté křesťanskou spiritualitou.

František Křelina

(1903–1976)
Básník a prozaik, autor literatury pro děti.

Jan Čep

(1902–1974)
Prozaik, esejista a překladatel katolické orientace, přední představitel ruralistických tendencí v české literatuře.

Václav Řezáč

(1901–1956)
Prozaik, publicista, autor knih pro mládež a filmových scénářů.

Jiří Weil

(1900–1959)
Prozaik, překladatel a publicista.

Výsledky 13 - 24 z 93