Božena Němcová

(1820–1862)

Prozaička, publicistka, sběratelka pohádek a dalších folklorních útvarů.

Rozená Barbora Panklová. Dětství prožila v Ratibořicích – po krátkou dobu zde s rodinou žila i babička z matčiny strany Marie Magdaléna Novotná. Během své dospělosti Němcová často měnila místa bydliště, z velké části v závislosti na tom, kam byl za služebními povinnostmi poslán její manžel, úředník finanční stráže Josef Němec. Manželé Němcovi se zapojili do vlasteneckého kulturního a společenského života, Božena Němcová se začala věnovat spisovatelské tvorbě – sbírala a literárně zpracovávala regionální pověsti a lidové pohádky (napřed v Čechách, později i na Slovensku), jež se mj. pro své živé podání setkaly s příznivým čtenářským i kritickým ohlasem. Specifické spontánní vypravěčství, smysl pro živý detail i odkazy k lidovým tradicím pak charakterizují i další prozaická díla Němcové v čele s jejím vrcholným dílem, Babičkou. Během roku 1848 propagovali manželé Němcovi politické ideje revoluce v místě svého tehdejšího působení na Chodsku, po porážce revoluce byl Němec řadu let vyšetřován pro své politické chování a Božena Němcová byla sledována policií; neslo to s sebou jistou společenskou izolaci v pražské měšťanské společnosti, ale také velké problémy s finančním zajištěním rodiny, prohlubovalo to krizi manželského páru. Přátelské styky pak Němcová navázala s mladší generací kulturních pracovníků, inspirativní osobností byla pro nastupující generaci májovců. Závěr života prožila ve zhoršujících se hmotných i rodinných poměrech a v nemoci, zemřela v Praze.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 3, svazek I – M–O)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století