Svazek
94
Název svazku
Babička
Podtitul svazku
Obrazy venkovského života
Jméno autora
Božena Němcová
Editoři svazku
Robert Adam
Autoři komentáře
Jaroslava Janáčková
Vědečtí redaktoři
Mojmír Otruba
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2017
Pořadové číslo vydání v ČK
2., revidované
Počet stran svazku
312
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-06-8
978-80-88069-34-8
978-80-7491-983-1
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 19. století
Žánr
próza

Božena Němcová: Babička

Babička Boženy Němcové (1820–1862) neodmyslitelně patří do kanonického fondu naší národní literatury. Stala se nejen tématem mnoha divadelních a filmových adaptací, ale i žádaným předmětem sběratelského či bibliofilského zájmu. V „obrazech venkovského života“ se tak před generacemi čtenářů znovu a znovu promítá autorčina dojemná vzpomínka na dětství, z níž stvořila literární typ ideálně kladného českého člověka, harmonicky spjatého s koloběhem přírody. Prostá dobrá babička, která s láskou a pochopením mírní napětí mezi obyvateli ratibořického údolí, je v české kultuře zosobněním lidské moudrosti, pokory a pracovitosti. Ikonické dílo Boženy Němcové vychází nyní v upravené reedici Roberta Adama, opírající se o první znění z roku 1855, a s rozšířeným komentářem přední literární historičky Jaroslavy Janáčkové, v němž tato badatelka odhaluje mnohá tajemství geneze textu.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně