Robert Adam

(*1971)

Jazykovědec, editor a vysokoškolský pedagog. Dlouhodobě se vedle problematiky morfologie současné češtiny a teorie a praxe pravopisu zabývá také vývojem českého jazyka, historické mluvnice a pravopisu v 19. století. Byl členem edičního kolektivu, který připravil k vydání korespondenci Boženy Němcové, a je členem edičního kolektivu vydávajícího korespondenci Karla Havlíčka Borovského. Působí v Ústavu českého jazyka a komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Podílel se na několika svazcích České knižnice coby vědecký redaktor a na dalších pak (Božena Němcová: Babička, Karel Václav Rais: Povídky) coby editor.