Karel Hynek Mácha

(1810–1836)

Básník a prozaik, autor dramatických zlomků a deníkových záznamů.

Narodil se a žil v Praze, činně se účastnil vlasteneckého života mladé genrace, mj. hrál divadlo. Byl vášnivým chodcem, podnikal pěší výpravy po Čechách, jednou pěšky došel až do Benátek. Vystudoval práva, po státnicích získal místo koncipienta v Litoměřicích. Zemřel předčasně na infekci, patrně z kontaminované vody, kterou se chladil, když u Litoměřic pomáhal hasit požár. V posledním roce života vydal vlastním nákladem nejzásadnější text své tvorby, básnickou skladbu Máj. Zachovala se jeho juvenilní básnická tvorba psaná německy, z pozůstalosti byl vydán v padesátých letech 19. století jeho román Cikáni. Díky své tvorbě vznikající v posledních letech života je následujícími generacemi básníků vnímán jako zakladatelská osobnost moderní české poezie a vykládán jako osobitý zjev českého romantismu.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 3, svazek I – M–O)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století
Slovník básnických knih (o lyrickoepické povídce Máj)

kritická hybridní edice:
K. H. Mácha: Máj

vyobrazení:
Podoba K. H. Máchy není spolehlivě doložena. Litografie Josefa Farského vznikla podle skici Josefa Umana, reprodukce z frontispisu almanachu Máj (1858), zdroj: Karel Hynek Mácha 1810–2010. Dvě století české kultury s Máchou (Praha: PNP, 2010), s. 74