Svazek
82
Název svazku
Básně
Jméno autora
Karel Hynek Mácha
Zařazená díla
Máj
básně do roku 1832
písně
básně od roku 1832
německé básně (s českým překladem Pavla Eisnera)
Editoři svazku
Miroslav Červenka
Markéta Selucká
Marta Soukopová
Autoři komentáře
Miroslav Červenka
Marta Soukopová
Vědečtí redaktoři
Miroslav Červenka
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2015
Pořadové číslo vydání v ČK
3.
Počet stran svazku
364
Vydavatelé
Host
ISBN
978-80-7491-537-6
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština, němčina
Jazyk svazku
čeština, němčina
Historické období
literatura 19. století
Žánr
poezie

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek básní Karla Hynka Máchy, romantického básníka národního obrození, vychází v České knižnici potřetí. Reedice zachovává koncepci předchozích vydání (1997, 2002). Představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři i vývojovém zrání a dává tak dnešnímu čtenáři možnost vhlédnout do nitra osobnosti, v níž se sváří zoufalství s nadějí, okouzlení krásou s pocity zmaru. S výjimkou dramatických zlomků svazek obsahuje všechny dochované autorovy básnické texty v čele s Májem. Knihu uspořádal a komentoval Miroslav Červenka, edičně připravila a pasáž o jazykové a pravopisné úpravě napsala Marta Soukopová, současné vydání aktualizovala Markéta Selucká.