Bernard Bolzano

(1781–1848)

Filozof, matematik a logik, katolický kněz, profesor náboženské vědy a univerzitní kazatel, jehož exhorty ovlivnily řadu příslušníků inteligence.

Bolzano pocházel z obchodnické rodiny, svůj život prožil v Praze. Vystudoval piaristické gymnázium, na univerzitě pak vystudoval teologii a byl vysvěcen na kněze, ovšem celý život jej provázel též soustavný zájem o logiku a matematiku. Od roku 1805 vyučoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě filozofii náboženství, v letech 1805–1819 působil jako univerzitní kazatel. Jeho exhorty měly mezi univerzitními studenty velký ohlas, z mravních pozic se v nich věnoval nejen obecným základům etiky, ale také aktuálním společenským problémům a diskuzím. Jeho názory, že mravní zákony jsou nutnou součástí společnosti a platí objektivně a neměnně, tj. neodvisejí ani od Boha a jeho libovůle, dráždily mnohé církevní autority. Bolzano byl proto několik let vyšetřován a nakonec nuceně penzionován, přičemž mu bylo zakázáno dále publikovat. Zbytek života prožil jako soukromý učenec u rodin mecenášů, publikoval pak několik vědeckých spisů v zahraničí. Zemřel krátce po porážce revoluce roku 1848, v niž doufal jako v otevření možnosti reforem v katolické církvi.