Jiří Kolář

(1914–2002)

Básník, překladatel a výtvarník.

Jan Amos Komenský

(1592–1670)

Náboženský a společenský myslitel, biskup jednoty bratrské, zásadní osobnost dějin pedagogiky.

Karel Konrád

(1899–1971)

Prozaik a novinář.

Jan Kořínek

(1626–1680)

Jezuitský učenec, historik a česky a latinsky píšící básník.

František Křelina

(1903–1976)

Básník a prozaik, autor literatury pro děti.

Jaroslav Kvapil

(1868–1950)

Lyrický básník, dramatik, divadelní dramaturg, překladatel a kritik.

Karel Hynek Mácha

(1810–1836)

Básník a prozaik, autor dramatických zlomků a deníkových záznamů.

Josef Svatopluk Machar

(1864–1942)

Básník, fejetonista, jedna z klíčových osobností proměny české literatury v devadesátých letech 19. století.

Marie Majerová

(1882–1967)

Prozaička, publicistka, autorka cestopisných reportáží a prózy pro mládež.

Karel Michal

(1932–1984)

Prozaik, dramatik a scénárista.

Adam Michna z Otradovic

(kolem 1600 – 1676)

Básník a hudební skladatel, přední představitel české barokní hymnografie.

Alois Mrštík

(1861–1925)

Prozaik a dramatik, tematizující svým dílem venkovský život na pomezí Moravského Slovácka a Hané.

Výsledky 37 - 48 z 82