Karel Hynek Mácha

(1810–1836)

Básník a prozaik, autor dramatických zlomků a deníkových záznamů.

Josef Svatopluk Machar

(1864–1942)

Básník, fejetonista, jedna z klíčových osobností proměny české literatury v devadesátých letech 19. století.

Marie Majerová

(1882–1967)

Prozaička, publicistka, autorka cestopisných reportáží a prózy pro mládež.

Karel Michal

(1932–1984)

Prozaik, dramatik a scénárista.

Adam Michna z Otradovic

(kolem 1600 – 1676)

Básník a hudební skladatel, přední představitel české barokní hymnografie.

Alois Mrštík

(1861–1925)

Prozaik a dramatik, tematizující svým dílem venkovský život na pomezí Moravského Slovácka a Hané.

Vilém Mrštík

(1863–1912)

Prozaik, dramatik, publicista a esejista, jedna z klíčových osobností generace devadesátých let 19. století.

Václav Bolemír Nebeský

(1815–1882)

Básník, publicista a literární historik.

Božena Němcová

(1820–1862)

Prozaička, publicistka, sběratelka pohádek a dalších folklorních útvarů.

Zdeněk Němeček

(1894–1957)

Prozaik, dramatik, autor cestopisných reportáží, diplomat.

Jan Neruda

(1834–1891)

Básník, prozaik a publicista, vůdčí osobnost literární generace májovců.

Vítězslav Nezval

(1900–1958)

Básník, prozaik, dramatik, esejista, umělecky všestranná osobnost, která zásadním způsobem ovlivňovala podobu české poezii meziválečného období 20. století.

Výsledky 37 - 48 z 73