Karel Václav Rais

(1859–1926)

Prozaik, autor veršů pro děti.

Vavřinec Leandr Rvačovský

(1525–1591)

Kazatel, autor náboženských a mravokárných spisů.

Václav Řezáč

(1901–1956)

Prozaik, publicista, autor knih pro mládež a filmových scénářů.

Karel Sabina

(1813–1877)

Prozaik, básník, kritik, libretista, žurnalista a politik.

Karel Schulz

(1899–1943)

Prozaik a publicista.

Josef Václav Sládek

(1845–1912)

Básník, překladatel, kritik a publicista, dlouholetý redaktor časopisu Lumír.

Antonín Sova

(1864–1928)

Básník a prozaik, klíčová osobnost básnické generace devadesátých let 19. století.

F. X. Šalda

(1867–1937)

Kritik a esejista, vůdčí osobnost českého modernistického hnutí.

Josef Škvorecký

(1924–2012)

Prozaik, scénárista, esejista, nakladatel.

Josef Karel Šlejnar

(1864–1914)

Prozaik, důležitý představitel naturalistických tendencí v české próze.

Fráňa Šrámek

(1877–1952)

Básník, prozaik, dramatik, vrcholný představitel senzualisticky orientované tvorby.

Karel Toman

(1877–1946)

Lyrický básník.

Výsledky 61 - 72 z 82