Oldřich Prefát z Vlkanova

(1523–1565)

Autor cestopisu do Palestiny.

Byl synem zámožného obchodníka se sukny, jenž byl přijat do rytířského stavu. Získal vzdělání na univerzitách ve Wittenbergu, v Praze, v Ingolstadtu a v Lipsku, zabýval se matematikou a hvězdářstvím. Na přelomu let 1544 a 1545 pobýval v Římě, roku 1546 vyplul z Benátek na půlroční cestu po Palestině. Roku 1550 podnikl pěší cestu z Prahy do Benátek, Ancony, Říma a Lorety, roku 1552 pouť do Santiaga de Compostela. Po otcově smrti zdědil značný majetek, zabýval se zhotovováním měřicích a astronomických přístrojů. Dvacet let po skončení své palestinské cesty ji na naléhání přátel zpracoval do zevrubného cestopisu.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 3, svazek II – P–Ř)