Pro školy

Seminář České knižnice

Ediční řada Seminář České knižnice je volně dostupná ze stránek jednotlivých svazků České knižnice (PDF ve dvou variantách: jednostrany, dvoustrany), ke stažení jsou připraveny také pracovní listy (ukázka z díla).  Semináře jsou koncipovány jako průvodce po jednotlivých rovinách analyzovaného literárního díla, jejich struktura je odvozena ze vzoru státních maturit z češtiny (pozornost je věnována literárněhistorickému kontextu díla, literárnímu žánru, kompozici, tématům a motivům, časoprostoru, vypravěči nebo básnickému subjektu, jazyku, stylu a básnickým prostředkům). Semináře jsou určeny zejména studentům středoškolských a vysokoškolských literárních seminářů (v případě středních škol spíše vyučujícím) a navazují na interpretační příručky Rozumět literatuřeČeská literatura 1945–1970Český Parnas nebo Slovník básnických knih vzešlé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Každý svazeček Seminářů České knižnice je výsledkem spolupráce autora a redakce se dvěma lektory – literárním vědcem a středoškolským pedagogem.

Edici Semináře České knižnice řídí Robert Kolár, rediguje Petra Hesová. Grafická úprava: Jan Čumlivski.

Seznam vydaných Seminářů České knižnice
(abecedně podle příjmení autora nebo titulu anonymního díla)

Sv. 28 – Konstantin Biebl: S lodí jež dováží čaj a kávu (1928)

Sv. 27 – Karel Čapek: Hordubal (1933)

Sv. 12 – Karel ČapekRUR (1920)

Sv. 9 – Svatopluk ČechPravý výlet pana Broučka do Měsíce (1886)

Sv. 8 ­– Jan ČepDvojí domov (1926)

Sv. 30 – Viktor Dyk: Milá sedmi loupežníků (1906)

Sv. 17 – Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb Cesta z království českého... (1608)

Sv. 13 – Václav HavelZahradní slavnost (1963)

Sv. 22 – Egon Hostovský: Dům bez pána (1937)

Sv. 21 – Bohumil Hrabal: Povídky, črty a hovory (1965)

Sv. 31 – Jan Hus: České listy (1415)

Sv. 10 – Josef JedličkaKde život náš je v půli se svou poutí (1954–1957)

Sv. 20 – Alois Jirásek: Lucerna (1905)

Sv. 34 – Alois Jirásek: Staré pověsti české (1894)

Sv. 18 – Jaromír John: Večery na slamníku (1920)

Sv. 1 – Emil Juliš: Pohledná poezie (1966)

Sv. 11 – Jiří KolářPrometheova játra (1950)

Sv. 15 – Jan Amos KomenskýLabyrint světa a ráj srdce (1623)

Sv. 23 – Karel Hynek Mácha: Máj (1836)

Sv. 26 – Josef Svatopluk Machar: Confiteor... (1887)

Sv. 24 – Vítězslav Nezval: Abeceda (1924)

Sv. 2 – Milota Zdirad PolákVznešenost přírody (1819)

Sv. 19 – Marie Pujmanová: Pacientka doktora Hegla (1931)

Sv. 6 – Karel V. RaisPoslední radosti (1894)

Sv. 25 – Karel Sabina: Oživené hroby (1870)

Sv. 3 – Josef Václav SládekBásně (1875)

Sv. 4 – Fráňa ŠrámekModrý a rudý (1906)

Sv. 16 – Karel TomanPohádky krve (1898)

Sv. 33 – Jáchym Topol: Sestra (1994)

Sv. 32 – Jiří Voskovec a Jan Werich: Vest pocket revue (1927)

Sv. 7 – Jaroslav Vrchlický: Zlomky epopeje (1886)

Sv. 29 – Jiří Weil: Život s hvězdou (1949)

Sv. 14 – Život Ezopův (1557)

Sv. 5 – Život svaté Kateřiny (cca 1350–1380)