Pro školy

Na stránkách jednotlivých svazků České knižnice jsou ke stažení volně dostupné výukové materiály, které ve dvou řadách vydává Ústav pro českou literaturu AV ČR. Materiály jsou publikovány jako PDF ve formátech, které vycházejí vstříc potřebám tisku na běžných tiskárnách nebo četby na elektronických zařízeních. Výukové materiály jsou doplňovány postupně k novějším i starším svazkům. Pokud je v jednom svazku České knižnice publikováno více literárních děl (ať již téhož autora, anebo různých autorů), může k němu vzniknout několik sad různě zaměřených výukových materiálů.

Obě řady výukových materiálů řídí Robert Kolár, rediguje Petra Hesová. Graficky je upravuje Jan Čumlivski.

Seminář České knižnice (seznam zde)

Brožurky jsou koncipovány jako průvodce po jednotlivých rovinách analyzovaného literárního díla, jejich struktura je odvozena ze vzoru státních maturit z češtiny (pozornost je věnována literárněhistorickému kontextu díla, literárnímu žánru, kompozici, tématům a motivům, časoprostoru, vypravěči nebo básnickému subjektu, jazyku, stylu a básnickým prostředkům). Vycházejí ve dvou typografických variantách (jednostrany, dvoustrany), ke stažení jsou v případě některých brožurek připraveny také pracovní listy (ukázka z díla). Semináře jsou určeny zejména studentům středoškolských a vysokoškolských literárních seminářů (v případě středních škol spíše vyučujícím) a navazují na interpretační příručky Rozumět literatuřeČeská literatura 1945–1970Český Parnas nebo Slovník básnických knih vzešlé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Každý svazeček Seminářů České knižnice je výsledkem spolupráce autora a redakce se dvěma lektory – literárním vědcem a středoškolským pedagogem.

Dílna České knižnice (seznam zde)

Svazečky jsou rozšířením Seminářů a přinášejí sadu úloh včetně řešení vztahujících se k jednotlivým svazkům vydaným v Knižnici. Tvoří je středoškolské učitelky a učitelé pro své kolegyně a kolegy. Jejich cílem je sdílení dobré praxe. Dílny České knižnice jsou lektorovány a redakčně zpracovány.

Dále uvádíme seznamy dosud vydaných SeminářůDílen s proklikem na stránky příslušných svazků České knižnice. Seznamy jsou uspořádány abecedně podle příjmení autora nebo titulu anonymního díla.
 

Seznam vydaných Seminářů České knižnice

Sv. 39 – Jakub Arbes: Svatý Xaverius (1873) – napsal Michal Charypar

Sv. 28 – Konstantin Biebl: S lodí jež dováží čaj a kávu (1928) – napsal Robert Kolár

Sv. 27 – Karel Čapek: Hordubal (1933) – napsal Filip Komberec

Sv. 12 – Karel ČapekRUR (1920) – napsal Jiří Holý

Sv. 9 – Svatopluk ČechPravý výlet pana Broučka do Měsíce (1886) – napsal Michal Fránek

Sv. 8 ­– Jan ČepDvojí domov (1926) – napsal Pavel Šidák

Sv. 30 – Viktor Dyk: Milá sedmi loupežníků (1906) – napsal Robert Kolár

Sv. 17 – Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb Cesta z království českého... (1608) – napsala Hana Bočková

Sv. 13 – Václav HavelZahradní slavnost (1963) – napsala Lenka Jungmannová

Sv. 22 – Egon Hostovský: Dům bez pána (1937) – napsal Erik Gilk

Sv. 21 – Bohumil Hrabal: Povídky, črty a hovory (1965) – napsala Petra James

Sv. 31 – Jan Hus: České listy (1415) – napsal Matouš Jaluška

Sv. 10 – Josef JedličkaKde život náš je v půli se svou poutí (1954–1957) – napsala Andrea Králíková

Sv. 20 – Alois Jirásek: Lucerna (1905) – napsal Michal Fránek

Sv. 34 – Alois Jirásek: Staré pověsti české (1894) – napsal Ladislav Futtera

Sv. 18 – Jaromír John: Večery na slamníku (1920) – napsal Erik Gilk

Sv. 1 – Emil Juliš: Pohledná poezie (1966) – napsal Robert Kolár

Sv. 11 – Jiří KolářPrometheova játra (1950) – napsal Jakub Říha

Sv. 15 – Jan Amos KomenskýLabyrint světa a ráj srdce (1623) – napsal Tomáš Havelka

Sv. 23 – Karel Hynek Mácha: Máj (1836) – napsal Michal Charypar

Sv. 37 – Karel Hynek Mácha: Obrazy ze života mého (1834) – napsal Michal Charypar

Sv. 26 – Josef Svatopluk Machar: Confiteor... (1887) – napsal Robert Kolár

Sv. 24 – Vítězslav Nezval: Abeceda (1924) – napsal Robert Kolár

Sv. 35 – Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník (1933) – napsal Erik Gilk

Sv. 38 – Karel Poláček: Bylo nás pět (1946) – napsal Erik Gilk

Sv. 2 – Milota Zdirad PolákVznešenost přírody (1819) – napsal Robert Kolár

Sv. 19 – Marie Pujmanová: Pacientka doktora Hegla (1931) – napsala Andrea Králíková

Sv. 6 – Karel V. RaisPoslední radosti (1894) – napsal Robert Adam

Sv. 25 – Karel Sabina: Oživené hroby (1870) – napsala Petra Hesová

Sv. 3 – Josef Václav SládekBásně (1875) – napsal Robert Kolár

Sv. 41 – Karolina Světlá: Vesnický román (1867) – napsal Ivo Říha

Sv. 4 – Fráňa ŠrámekModrý a rudý (1906) – napsala Ladislava Lederbuchová

Sv. 16 – Karel TomanPohádky krve (1898) – napsal Robert Kolár

Sv. 33 – Jáchym Topol: Sestra (1994) – napsal Zdeněk Šanda

Sv. 40 – Vladislav Vančura: Rozmarné léto (1926) – napsala Andrea Králíková

Sv. 32 – Jiří Voskovec a Jan Werich: Vest pocket revue (1927) – napsal Marek Lollok

Sv. 7 – Jaroslav Vrchlický: Zlomky epopeje (1886) – napsal Václav Vaněk

Sv. 29 – Jiří Weil: Život s hvězdou (1949) – napsala Markéta Kittlová

Sv. 36 – Julius Zeyer: Radúz a Mahulena (1896) – napsal Michal Fránek

Sv. 14 – Život Ezopův (1557) – napsal Matouš Jaluška

Sv. 5 – Život svaté Kateřiny (cca 1350–1380) – napsala Vendula Rejzlová Zajíčková
 

Seznam vydaných Dílen České knižnice

Sv. 5 – Bohumil Hrabal: Jarmilka, Automat Svět – vytvořil Kryštof Špidla

Sv. 1  Alois Jirásek: Staré pověsti české (1894) vytvořil Ladislav Futtera

Sv. 4  Vítězslav Nezval: Pantomima (1924) vytvořil Jan Křeček

Sv. 3  Karel Poláček: Bylo nás pět (1946) – vytvořil Lukáš Foldyna

Sv. 2  Vladislav Vančura: Rozmarné léto (1926) vytvořila Andrea Králíková

Dílny České knižnice vycházejí v rámci projektu Rozvoj kapacit Ústavu pro českou literaturu AV ČR pro výzkum a popularizaci, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701, který je spolufinancován Evropskou unií.