Autoři komentáře

Tereza Riedlbauchová

(*1977)
Bohemistka a romanistka, literární historička a editorka, překladatelka a básnířka.

Přemysl Rut

(*1954)
Dramatik, divadelník, esejista, rozhlasový autor; editor a vysokoškolský pedagog.

Jakub Říha

(*1982)
Literární historik, versolog, textolog a editor.

Ivo Říha

(*1975)
Literární historik.

Markéta Selucká

(*1957)
Literární historička, editorka a pedagožka.

Martina Sendlerová

(*1969)
Bohemistka, redaktorka a pedagožka.

Jakub Sichálek

(*1978)
Literární historik.

Rudolf Skřeček

(1908–1983)
Editor a textolog.

Miloš Sládek

(*1964)
Literární historik a editor.

Eva Stehlíková

(1941–2019)
Klasická filoložka, teatroložka.

Alexandr Stich

(1934–2003)
Jazykovědec a literární historik, editor.

Výsledky 61 - 72 z 91