Ivo Říha

Ivo Říha

(*1975)

Literární historik. Věnuje se literatuře 19. a 20. století, působí na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice.