Svazek
77
Název svazku
Vznešenost přírody – Cesta do Itálie
Jméno autora
Milota Zdirad Polák
Zařazená díla
Vznešenost přírody
Vznešenost přirozenosti (časopisecká verze)
Cesta do Itálie
Editoři svazku
Markéta Selucká
Alexandr Stich
Robert Kolár
Autoři komentáře
Robert Kolár
Zdeněk Hrbata
Vědečtí redaktoři
Robert Adam
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
580
Vydavatelé
Host
ISBN
978-80-7491-155-2
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 19. století
Žánr
poezie
próza

Milota Zdirad Polák: Vznešenost přírody – Cesta do Itálie

Svazek připomíná dílo M. Z. Poláka z desátých a dvacátých let 19. století. V rámci obrozenské literatury představuje popisná báseň Vznešenost přírody významný pokus o náročnou poezii srovnatelnou s vrcholnými díly dobové evropské literatury. Průbojná skladba dnešního čtenáře zaujme především svým jazykovým novátorstvím a odvahou experimentovat. Cestopisná próza Cesta do Itálie je inspirovaná cestou, již Polák absolvoval jako pobočník rakouského podmaršálka Františka Kollera. Ve svém žánru představuje první velké dílo obrozenské prózy. Text Vznešenosti přírody (včetně první, časopisecké verze) připravil a komentoval Robert Ibrahim. Naše vydání Cesty do Itálie vychází z textu, který pro nakladatelství Odeon na konci sedmdesátých let připravil Alexandr Stich (pod jménem Felicitas Wünschové), text revidovala Markéta Selucká. Komentář k Cestě do Itálie napsal znalec dobového českého i evropského literárního kontextu Zdeněk Hrbata.