Robert Ibrahim

(*1977)

Literární vědec, versolog, editor a pedagog. Zabývá se zejména teorií verše, a to na materiálu české poezie 19. a 20. století. V současnosti působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.