Zdeněk Hrbata

(*1952)

Literární historik a teoretik, komparatista, bohemista a romanista, redaktor, překladatel, vysokoškolský pedagog. Zabývá se mj. problematikou evropského romantismu, menšími evropskými literaturami a kulturami (belgická, bretonská, frankofonní švýcarská), poetikou novější a moderní literatury; věnuje se komparativním studiím české a francouzské literatury, překládá francouzskou krásnou i odbornou literaturu. Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a v Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.