Česká knižnice na konci a na začátku roku

středa, 20 prosinec 2023 11:06

Z ročníku 2023 České knižnice jsou v současnosti v prodeji dva svazky: první s výběrem knih básní a okrajově i prozaických děl Egona Bondyho z období stalinismu, zahrnujícím též sbírky Totální realismus a Trapná poesie (svazek 120), a druhý se souborem veškeré prózy K. H. Máchy, zahrnujícím též Máchovy deníky z cesty do Itálie a z roku 1835 (svazek 121). Ukázkou z bondyovského svazku můžete zalistovat zde, ukázkou z máchovského svazku zde.

Velký ohlas měl v letošním roce poslední svazek ročníku 2022 s Komenského duchovními traktáty napsanými v českém jazyce, mimo jiné s první, rukopisnou verzí Labyrintu světa a Lusthauzu srdce (ukázka zde). Znalec starší české literatury Jan Malura o této dvojdílné knize napsal, že jde o nejlepší edici klíčových Komenského českojazyčných děl, "jakou máme dosud k dispozici".

Svazek 122, představující Miladu Součkovou prostřednictvím autobiografické linie jejího modernistického psaní, je již vytištěn, ale do prodejní sítě se vzhledem k možnostem distribuce dostane až po novém roce. Dvě různé maketky obálek, které jsou k datu zveřejnění tohoto článku k vidění na různých webech včetně toho našeho, svědčí o tom, že o titulu svazku nebylo mezi editory a redakční radou České knižnice dlouho jasno: popisný titul Prózy, básně, texty byl v samém závěru příprav v tiskových podkladech nahrazen titulem Má písmena, který je jednak aluzí na název jednoho z vůbec prvních svazků naší ediční řady, jednak metaforicky postihuje koncepci, v níž je Součková v České knižnici představována. Ukázkou ze svazku můžete zalistovat zde.

Svazek 123, přinášející nové, revidované vydání Otrubova průřezu vrcholnou tvorbou Fráni Šrámka ve všech literárních druzích, od poezie přes prózu po drama, je rovněž již vytištěn a čeká na uvolnění do prodeje.

Jako poslední svazek ročníku 2023 vyjde Vaculíkův Český snář, a to v experimentální soupravě. Vedle standardního knižničního svazku s odborně připravenou, textově spolehlivou edicí tohoto románu založenou na novém základním výzkumu jeho textové historie, okolností vzniku, vydání a šíření, bude vydán ještě doplňkový svazek, zahrnující edici dalších pramenů, studie a komentáře. V prodeji bude jak samotný standardní svazek, tak i celá souprava.

Pro nemoc přednášejících byla zrušena tradiční předvánoční prezentace dokončovaného ročníku naší ediční řady v Kruhu přátel českého jazyka, která měla proběhnout 20. 12. 2023. Uskuteční se ve středu 21. února 2024 od 18.00 v č. 18, Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 1. Vystoupení editorů či zástupců editorských týmů bude věnována svazkům věnovaným dílu K. H. Máchy a Milady Součkové.

Ediční plán nadcházejícího ročníku najdete zde. I na těchto svazcích se v současnosti pracuje, a to nejen mezi editory a šéfeditorkou Petrou Hesovou. Stanislava Fedrová s Janou Vahalíkovou již pro příští ročník vybraly obrazy a připravily návrhy na desky, přebaly a obálky čtyř nových svazků.

Zde se můžete s tváří České knižnice pro příští rok seznámit:

Potahy desek, přebaly a obálky nových svazků České knižnice ročníku 2024

Zpracoval Pavel Janáček