Mojmír Otruba

(1923–2003)

Literární historik a teoretik, editor, jeden ze zakladatelů České knižnice. Byl autorem či spoluautorem monografií J. K. Tyla a Boženy Němcové, přehledu bádání o Rukopisech královédvorském a zelenohorském, Lexikonu české literatury a řady literárně historických, teoretických a textologických studií (knižně v souborech Znaky a hodnoty, Autor – text – dílo a jiné textologické studie). Působil v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945
 
fotografie:
Mojmír Otruba, zdroj: osobní archiv Jana Šulce