Svazek
114
Název svazku
Básnické spisy
Jméno autora
Otokar Březina
Zařazená díla
Tajemné dálky
Svítání na západě
Větry od pólů
Stavitelé chrámu
Ruce
Editoři svazku
Michal Kosák
Jiří Flaišman
Tereza Nováková
Autoři komentáře
Josef Vojvodík
Vědečtí redaktoři
Daniela Iwashita
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2021
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
344
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-29-7
978-80-7658-013-8
978-80-275-0829-7
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 19. století
Žánr
poezie

Otokar Březina: Básnické spisy

Vývojově ucelená a filozoficky sevřená poezie Otokara Březiny, básníka duše, světel a tónů, tajemství, extáze i zklamání, představuje vrchol metafyzického symbolismu v české literatuře, kdy umění v jeho univerzálnosti, syntetismu a absolutizaci bylo vnímáno jako nejvyšší forma duchovní činnosti. Způsob, jakým se Březina zmocnil slov, aby prostřednictvím jejich obraznosti, hudebnosti, mnohoznačnosti i dosud netušených asociací vyjádřil své vize, dojmy a city, vzbuzuje úžas i dnes. Jeho básnickou cestu od mytologizace bolesti ke stupňované abstraktnosti, od individuální melancholie k nadosobní harmonii vytyčilo pět v rozmezí let 1895–1901 vydaných básnických knih (Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámu, Ruce), které i s torzem šesté, nedokončené sbírky obsahuje přítomný svazek. Jejich analýzu spolu s odpovědí na otázku, v čem spočívá význam Březinova díla pro dnešek, předkládá současnému čtenáři ve své doprovodné studii Josef Vojvodík.

Svazek obsahuje přehlédnutou, doplněným vysvětlivkovým aparátem doprovozenou a novým komentářem vybavenou edici Básnických spisů Otokara Březiny, kterou jako 91. svazek edice Národní knihovna roku 1975 pro Československý spisovatel edičně připravili Břetislav Štorek a – z politických důvodů v knize neuvedený – Miroslav Červenka. Pro tento postup se dnešní editoři rozhodli z toho důvodu, že kritická edice B. Štorka a M. Červenky je po stránce textologické provedena mimořádně pečlivě a důsledně, a proto je možné na práci obou editorů s prospěchem navázat. Text edice z roku 1975 korigují jen v detailech odstraněním nečetných tiskových chyb a v určitých pravopisných jevech, daných proměnou ortografické normy. V ediční zprávě dokumentují na základě archivních dokladů spolupráci M. Červenky a B. Štorka, podávají důkladnou zprávu o vzniku jejich edice a doplňují informace ke způsobu edičního zpracování, který oba starší editoři zvolili.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně