Michal Kosák

(*1977)

Textolog a editor. Vedle ediční praxe (mj. účast na projektu plnotextové internetové databázi Česká elektronická knihovna, členem kolektivu připravujícího svazky Kritické hybridní edice) se zabývá historií novočeské textové kritiky, věnuje se bezručovské textologii Oldřicha Králíka (monografie S použitím kalendáře), kriticky připravil k vydání Slezské písně Petra Bezruče a spolu s J. Flaišmanem řídí též edici Varianty, věnovanou problematice textologie a editologie. Působí v edičním a textologickém oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR.