František Bílek: Vedra, 1901

tempera, uhel, plátno; 120 × 205 cm
Galerie hlavního města Prahy, inv. č. K-2974
Reprofoto © Galerie hlavního města Prahy, 2021

Obraz použit na obálce svazku:
Otokar Březina: Básně