Svazek
76
Název svazku
Labyrint světa a ráj srdce
Jméno autora
Jan Amos Komenský
Zařazená díla
Labyrint světa a ráj srdce
Editoři svazku
Markéta Selucká
Jaroslav Kolár
Autoři komentáře
Jaroslav Kolár
Tomáš Havelka
Vědečtí redaktoři
Jiří Holý
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Pořadové číslo vydání v ČK
2., revidované
Počet stran svazku
256
Vydavatelé
Host
ISBN
978-80-7491-154-5
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
próza

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Česká knižnice uvádí reedici jednoho z nejslavnějších děl české literatury Labyrint světa a ráj srdce. Komenského alegorické zobrazení marnivosti, ale i nebezpečí, nástrah, lstivosti a falše, nakonec však marnosti všeho počínání v obzorech veškerého jen světského světa, které vzniklo v roce 1623, je stále živé a aktuální. Samo částečně inspirováno triptychem Hieronyma Bosche Rajská zahrada podnítilo řadu nejen literárních ohlasů, ale i výtvarných reminiscencí přes Piranesiho či Maxe Ernsta až po Vladimíra Fuku. Naše edice vychází z posledního vydání za autorova života (Amsterodam 1663). Redakčně ji připravili Jaroslav Kolár a Markéta Selucká. Původní komentář Jaroslava Kolára aktualizoval přední komeniolog Tomáš Havelka. Kniha také obsahuje vysvětlivky k textu a překlady dnes již neznámých či zapomenutých výrazů starší češtiny.

Komenského Labyrint (ve verzi rukopisu z roku 1623) spolu se všemi čtyřmi díly Truchlivého byl v České knižnici znovu vydán v roce 2022, ukázka je dostupná na stránce svazku 119.