Svazek
74
Název svazku
Čtyři menší spisy
Podtitul svazku
O původu a příčinách Jednoty bratrské – Spis o zraku – Filipika proti misomusům – Vitia concionatorum
Jméno autora
Jan Blahoslav
Zařazená díla
O původu a příčinách Jednoty bratrské
Spis o zraku
Filipika proti misomusům to jest Corollarium additum a. 1567 d. 15. feb.
Vitia concionatorum to jest Vady kazatelův
Editoři svazku
Mirek Čejka
Autoři komentáře
Hana Bočková
Vědečtí redaktoři
Jaroslav Kolár
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2013
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
320
Vydavatelé
Host
ISBN
978-80-7294-800-0
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
próza

Jan Blahoslav: Čtyři menší spisy

V tomto svazku České knižnice vydáváme čtyři mravoučná a polemická díla předního představitele bratrské reformace, biskupa, básníka, překladatele, jazykovědce a hudebního teoretika Jana Blahoslava, která spojují erudici s múzičností a rétorickým uměním. Texty jsou opatřeny bohatým poznámkovým aparátem a propracovanými vysvětlivkami. Svazek obsahuje polemiky a traktáty: O původu a příčinách Jednoty bratrské (1547), Spis o zraku (1550), Filipika proti misomusům, to jest Corollarium additum anno 1567 d. 15. februariiVitia concionatorum, to jest Vady kazatelův (1571). Součástí svazku je také literárněhistorický komentář, který umožňuje i čtenáři, jenž není podrobně obeznámen s českou literaturou 16. století, lépe porozumět vydávaným dílům. Edici připravil Mirek Čejka, komentář Hana Bočková.