Jürgen Owens: Jan Amos Komenský (v kopii W. Stada)

Fotoarchiv Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, číslo sbírkového předmětu: CoO1
Reprofoto © Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě

Obraz použit na obálce svazku:
Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce