Tomáš Havelka

(*1967)

Literární historik a editor. Zabývá se rekreativní literaturuou barokního období, je editorem českých spisů Jana Amose Komenského. Působí v komeniologickém oddělení Filozofického ústavu AV ČR a vyučuje starší literaturu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.