Tomáš Havelka

(*1967)

Literární historik a editor. Zabývá se literárněhistorickou problematikou českého baroka, je editorem českých spisů Jana Amose Komenského. Působí v Komeniologickém oddělení Filozofického ústavu Akademie věd ČR a na Katedře české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.