Jan Hus

(asi 1371–1415)

Náboženský myslitel a církevní reformátor, kazatel.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 2, svazek I  H–J)

vyobrazení:
Jan Hus na hranici, iluminace zhotovená v Praze v dílně Janíčka Zmilelého z Písku, součást Jenského kodexu (folio 38r), významného rukopisu propagujícího husitský program, vzniklého kolem roku 1500, zdroj reprodukce: Jiří Kejř: Jan Hus známý i neznámý. 2., upr. vydání. Praha: Karolinum, 2015, nepaginováno