Svazek
117
Název svazku
Pět her
Jméno autora
Josef Topol
Zařazená díla
Konec masopustu
Kočka na kolejích
Hodina lásky
Sbohem Sokrate
Hlasy ptáků
Editoři svazku
Lenka Jungmannová
Autoři komentáře
Lenka Jungmannová
Vědečtí redaktoři
Jiří Holý
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2022
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
339
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-32-7
978-80-7658-037-4
978-80-275-1100-6
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 20. století
Žánr
drama

Josef Topol: Pět her

Z díla Josefa Topola vybíráme pět her, vystihujících konstantní témata jeho tvorby: zobrazení rozpadu světa, v němž byl člověk pevně svázán s přírodou, a zachycení složitosti mezilidské komunikace. V lyrickém dramatu z kolektivizovaného venkova Konec masopustu (1963) Topol naplno rozvinul svůj básnický talent, když prolnul každodenní realitu se symbolikou karnevalového převrácení hodnot; v existenciální hře Kočka na kolejích (1965) experimentoval s možnostmi dramatického dialogu; v citově hořké jednoaktovce Hodina lásky (1968), balancující na pomezí skutečnosti a snu, poukázal na neschopnost člověka žít přítomností; v podobenství o krizi lidské identity Sbohem Sokrate (1976) zachytil bezvýchodný stav společnosti v době normalizace a do bilancující tragikomedie Hlasy ptáků (1989) promítl nejen vlastní, ale v zásadě i generační stesk nad uplývajícím životem.

Lenka Jungmannová v průvodní studii představuje celou Topolovu dramatickou tvorbu, již zasazuje do širších kulturních souvislostí. Součástí této reflexe jsou i kritické ohlasy vzniklé při příležitostech inscenací her. Ve svazku jsou dále dokumentovány údaje o knižních vydáních a překladech dramat i o jejich scénických nastudováních.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně