Stanislav Podhrázský: Milenci, 1957

olej, plátno, 102 × 120 cm
soukromá sbírka
© Stanislav Podhrázský – dědicové, 2022
Reprofoto © Tomáš Rasl, 2022

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Topol: Pět her

Dvě postavy spjaté nějakým vztahem, zachycené v nějaké komunikaci a v prostředí přírody — to vidíme na obrazu Stanislava Podhrázského. Odpovídá to ale i tématům Topolových her, v nichž komunikace přesahuje rovinu dialogu, směrem k sepětí člověka s řádem přírody.

K interpretaci situace v Podhrázského Milencích nás přirozeně vede už název obrazu — ale co když je to svádění? Komunikace se nutně nemusí vést slovy a nemusí být ani dialogem. Dotýkají se? A co můžeme říct o ženě odvrácené zády? Snad je nahá a už tím nás znalost vizuální tradice vede k analogickým situacím ve starším malířství. Přítomnost nahé a oblečené postavy by napovídala alegorickému záměru. A odtud: drží muž v ruce jetel, anebo cosi s významem neviditelným, symbolickým?

Jde ovšem také o krajinu, i když s ní postavy nemají viditelný vztah. Jen zdánlivě, jsou součástí přírody a ona součástí jejich dialogu.

Zpracovala Stanislava Fedrová