Milan Jankovič

(*1929)

Literární teoretik a historik, estetik, vysokoškolský pedagog. Celoživotně se zabývá sémantikou literárního díla (Nesamozřejmost smyslu, Dílo jako dění smyslu, Cesty za smyslem literárního díla), interpretačně a edičně se dlouhodobě věnuje zejména dílu Josefa Václava Sládka, Jaroslava Haška a Bohumila Hrabala (byl mj. členem redakční rady Sebraných spisů Bohumila Hrabala). Do roku 1971 působil napřed na katedře české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a poté v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, během normalizace se oboru věnoval jen mimo oficiální struktury a instituce, po roce 1990 byl až do svého odchodu do důchodu opět zaměstnán v Ústavu pro českou literaturu AV. Pro Českou knižnici připravil svazek Básně Josefa Václava Sládka a svazek Povídky, črty a hovory Bohumila Hrabala.