Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Komenského nejznámější česky psané dílo vyšlo v České knižnici v roce 2014 samostatně pod pořadovým číslem 76. Poprvé zde bylo vydáno v roce 1998 spolu s dvěma prvými díly útěšného cyklu Truchlivý I, II (k vydání připravili Věra Petráčková a Jaroslav Kolár).